Termostatická hlavice

FUNKCE TERMOSTATICKÝCH HLAVIC

Termostatická hlavice je vždy namontována na termostatický ventil a spolu s ventilem tvoří regulační prvek.

V termostatické hlavici je termocitlivý element, který reaguje na teplotu okolí. Pokud teplota vzduchu roste, tělísko se ohřívá a roztahuje. Roztažení tělíska je pomocí vnitřního mechanizmu hlavice transformováno na pohyb dříku hlavice, který ovládá termostatický ventil. Pokud teplota roste, hlavice ventil přivírá a tím snižuje přívod teplé vody do radiátoru. Pokud teplota vzduchu poklesne, hlavice ventil otevírá a tím znovu proudí topná voda do radiátoru.

Termostatická hlavice reaguje na teplotu v místnosti. Podle této teploty řídí průtok ventilem. Je nutné si uvědomit, že zdrojem tepla v místnosti není zdaleka jen radiátor, ale pochopitelně i sluneční záření, různé elektrické spotřebiče, ohřev od okolních místností a v neposlední řadě i osoby pobývající v místnosti. Pokud je teplota v místnosti na požadované úrovni, tak hlavice zavře přívod topné vody do radiátoru a tím dochází ke značným úsporám energie. Tyto úspory mohou dosáhnout 20 - 30%.

VÝHODY TERMOSTATICKÝCH HLAVIC

ÚSPORA ENERGIE - významná úspora ve výši 20 až 30%. Toto je hlavním smyslem použití termostatických hlavic. Investice má velmi rychlou návratnost.

UDRŽOVÁNÍ MINIMÁLNÍ TEPLOTY - v případech, že danou místnost dlouhodobě neobýváme, není vhodné nechat teplotu v místnosti klesnout pod nějakou minimální hodnotu. Je zde riziko vzniku plísní nebo dokonce i riziko poklesu teploty pod nulu a tedy popraskání rozvodů. Hlavice umožňuje zajistit vytápění na minimální hodnotu.

ESTETIKA - termostatická hlavice mí i svou estetickou funkci. Design hlavice je vedle technických parametrů důležitým aspektem a proto nabízíme jen designově zajímavé hlavice. Například hlavice SENSO přináší barevné kombinace, které umožňují pozvednout celkový estetický dojem a sladit hlavici s interiérem místnosti.

Termostatické ventily

FUNKCE TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ

Termostatické ventily jsou dnes standardně využívány s ohledem na úsporu energie, kterou jejich použití přináší. Nedílnou součástí termostatického ventilu je termostatická hlavice, která má v sobě čidlo reagující na teplotu. Termostatický ventil musí být tedy vždy osazen termostatickou hlavicí (nebo jiným regulačním prvkem - např. elektrotermickou hlavicí ovládanou termostatem). Použití ventilu bez hlavice je v zásadě nesprávné a proto v případech, kdy nechceme použít hlavice, instalujeme ruční ventily a nikoliv termostatické ventily bez hlavic.

VOLBA TVARU TEROSTATICKÝCH VENTILŮ

Pro správnou funkci termostatické hlavice je nutné, aby hlavice byla ve vodorovné poloze a měla kolem sebe dostatek prostoru. Pouze tak je zaručena její správná funkce. Pokud není dostatek místa nebo teplota v místě hlavice není reprezentativní, je vhodné použit jiné než základní typy hlavic - např. hlavice s dálkovým čidlem.

VOLBA DIMENZE TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ

Termostatický ventil (osazený termostatickou hlavicí) řídí průtok teplonosné látky radiátorem. Aby ventil mohl tuto funkci plnit, musí být správně dimenzován. Dnes se ve většině případů k návrhu ventilů využívají výpočtové programy, přesto je však vhodné si připomenout základní kritéria volby ventilu. Koefeicient Kv je číselně roven průtoku vyjádřenému v m3/h, který protéká ventilem při jeho nominálním zdvihu při tlakové ztrátě 1 bar. Koeficient Kv tedy daleko lépe charakterizuje ventil než jeho průměr, protože umožňuje výpočet tlakové ztráty na ventilu pr daný průtok.

VÝHODY TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ

Tělesa ventilů jsou vyráběna kováním z mosazi. Tato technologie zaručuje vysokou pevnost těles ventilů a přitom jsou ventily štíhlé, elegantní a mají malou hmotnost. Výroba je certifikována podle ISO, jsou prováděny řady kontrol výrobků v procesu výroby i výstupní kontrola hotových výrobků.

Moderní konstrukce termostatických ventilů přináší následující naprosto klíčové výhody (kromě ventilů s velkým průtokem):

OBOUSTRANNÝ PRŮTOK

Díky speciálně navrženému tvaru kuželky i sedla je možné v případě potřeby (často v důsledku chybné montáže rozvodů) umožnit proudění ventilem oběma směry bez rizika vzniku vibrací a hluku.

ODOLNOST PROTI ZATUHNUTÍ VENTILU

Díky konstrukci kuželky je významně sníženo riziko, že i po dlouhé době, kdy je ventil uzavřen (např. mimo tonou sezónu), dojde k "přilepení" kuželky na sedlo a ventil zůstává uzavřen.

NASTAVENÍ NOMINÁLNÍ POZICE VENTILŮ

Pro hydraulické vyvážení soustavy je nutné mít všechny termostatické ventily v nominální poloze, protože to je výpočtový bod soustavy. To znamená. že kuželka ventilu musí být v nominální poloze, což není poloha plně otevřeno, ale poloha střední. Na ventilu nemůže být ani termostatická hlavice, protože ta otevře ventil v závislosti na teplotě. Nominální zdvih nastavíme proto pomocí montážní krytky.

1. Ventil pomocí montážní krytky plně uzavřeme. 2. Tužkou si uděláme značku na tělese ventilu oproti jednomu z výstupků na krytce ventilu. 3. Krytkou otočíme o 6 výstupků na krytce, tj. ventil otevřeme právě do pozice, která odpovídá nominální poloze kuželky.